Vores værdier

I Mælkebøtten lægger vi vægt på at børnene oplever en tryg, omsorgsfuld, lærings- og indholdsrig hverdag med engagerede, anerkendende og nærværende voksne. Dette, mener vi, er en forudsætning for børns trivsel og udvikling.

Vi vægter et anerkendende og inkluderende miljø, hvor alle børn føler sig set, hørt, forstået samt føler sig som en del af fællesskabet.

Vi er opmærksomme på at skabe trygge rammer, der giver mulighed for spontane og planlagte aktiviteter. Vi opfordrer og understøtter børnene i at lære nyt og tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, alder og behov. Vi følger op på børnenes interesser, giver udfordringer og tid og rum for fordybelse.

Vi arbejder med metoden TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats). Det betyder at vi to gange årligt trivsels vurdere alle børn i institutionen. Metoden sikre vurdering, analyse og refleksion. Efter behov udarbejdes handleplaner i samarbejde med forældre til de børn, som måtte have behov for yderligere fokus.

 

Læs også: