Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter, to til tre suppleanter, to personalerepræsentanter samt institutionslederen.

Forældrerepræsentanterne, og suppleanterne for disse, vælges hvert år på et forældremøde, som afholdes i maj. 

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år til nyvalg har fundet sted. Som udgangspunkt vælges der lige årstal  et lige antal repræsentanter og i ulige årstal vælges ulige repræsentanter. Suppleanterne vælges for et år af gangen.

Der afholdes op til seks bestyrelsesmøder årligt.

Forretningsorden For Forældrebestyrelsen I Børnehuset Mælkebøtten Tilgængelig