På vej i skole

I starten af maj "rykker" de børn, der fylder 6 år i det kommende år, op i vores interne storgruppe. Børnene vænner sig her til at blive defineret som de store og vokser med opgaven.

Omkring juni måned inviterer vi til et kort orienteringsmøde om storgruppen. På mødet fortæller og uddyber vi Hvidovre Kommunes fælles arbejdsgrundlag for arbejdet med overgange i børn og unges liv. Vi taler også med forældrene om hvilke distriktsskoler, børnene hører til.

I august måned modtager forældrene et informationsbrev om storgruppen. I dette har vi kort beskrevet, hvad vi vægter pædagogisk og socialt i arbejdet med børnene, og hvad forældrene kan gøre for at hjælpe deres barn med at blive klar til SFO og skole.

Kompetencer som styrkes i storgruppearbejdet
I perioden september og frem til maj, arbejder vi én gang om ugen målrettet med at gøre børnene klar til start på SFO og skole. I starten vil børnene være stueopdelt og omkring 1. februar vil alle "storgruppebørn" blive samlet til en "storgruppe". I marts og april vil storgruppen øve en teater/danseforestilling, som vises til forældrene ved afslutningsfesten.

I storgruppen arbejder vi pædagogisk bl.a. med flg. kompetencer:

 • De sociale kompetencer
 • Læring (bogstavskendskab, tal og sproglyde)
 • Sprog
 • Motoriske kompetencer
 • Dialogisk læsning (kan både foregå med en fysisk bog eller via IPad, computer og projektor)


Her er nogle eksempler på hvad der er vigtigt at kunne, når man starter i SFO/skole:

 • Tage tøj og sko af og på selv – lyne lynlås, knappe m.m.
 • Skrive sit eget navn.
 • Begå sig socialt i både en lille børnegruppe såvel som i en større børnegruppe.
 • Samarbejde i en lille samt en større børnegruppe på kryds og tværs af stuerne.
 • Vente på tur.
 • Magte at de enkeltvis ikke altid kan komme til orde i gruppesammenhænge, og at de enkeltvis ikke altid har ret.
 • Give plads til andre børn, tage hensyn til andre.
 • Gensidig respekt og empati.
 • Kunne modtage individuelle og kollektive beskeder.
 • Vente med at komme til orde og dermed ikke afbryde en samtale.
 • Kunne tåle at tabe i f.eks. spil.
 • Kunne vedholdes i en aktivitet.
 • Lytte til historie og genfortælle historien.
 • Kunne magte en bunden opgave.
 • Have interesse for at lære noget nyt.
 • Gå på toilettet alene og selv tørre sig.
 • Selv stille sin drikkedunk i kassen og madkasse/frugtpose på plads i køleskabet.
 • Holde rigtigt på en blyant og klippe efter streger.