Nye børn

Vi giver os god tid ved det første møde med jer. Når jeres barn har fået tilbudt plads hos os, skal I komme og besøge os. For at skabe den tætte kontakt og dermed lære jer at kende, vil I have 1-2 kontaktpersoner i den første tid.

Inden jeres barn starter indkalder vi jer til en introsamtale, hvor vi afstemmer forventninger til hinanden og spørger ind til særlige behov omkring jeres barn fx allergi, vaner, sovedyr osv. Vi bestræber os på at tilgodese jeres barns behov.

Starten kan være forskellig fra barn til barn. Vores erfaring siger, at der ca. skal bruges en uge på indkøringen. Den første dag er jeres barn sammen med en af jer i institutionen i ca. 1½ time. Derefter opfordrer vi jer til at lade jeres barn være i institutionen alene i ca. ½ - 1 time. Vi mener, det er vigtigt at jeres barn hurtigt lærer, at det er "mig", der går i vuggestue eller børnehave, og når "jeg" har sagt farvel til mor/far, kommer de igen. I løbet af den første uge optrappes den periode jeres barn er her uden jer.

For at skabe tryghed for jeres barn er det i starten primært kontaktpersonerne, der skifter ble, putter, sidder ved siden af til måltider og i det hele taget yder omsorg for jeres barn. Vi bestræber os på, at jeres barn så hurtigt som muligt lærer de andre voksne på stuen at kende.

Nogle børn kan have svært ved at falde til i vuggestuen. De kan være utrygge og græde meget. Jeres barn kan have behov for en længere indkøringsperiode, hvor han/hun langsomt vænner sig til de nye voksne samt det at være sammen med andre børn.