Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde. Vi oplever at vores forældre er positive og engagerede, der er altid opbakning til vores aktiviteter, og vi har som hovedregel et pænt fremmøde til vores arrangementer.

Den primære kommunikation med jer foregår ved aflevering samt afhentning i dagligdagen. Derudover kommunikerer vi via Aula. Her skriver vi om aktiviteterne på de enkelte stuer. Vi lægger også diverse informationer såsom referater, indkaldelser til arrangementer, ferier m.m. på Aula.

Derfor er det vigtigt at I orienterer jer på Aula.

Det har stor betydning for os og vores planlægning, at I melder tilbage på arrangementer og ferieperioder.  

Vi holder forældremøde hvert år i maj i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen.

Vi holder introsamtaler når jeres barn starter i vuggestue eller børnehave.

Derudover holder vi informationsmøde før sommerferien for forældre til storgruppebørn, samt individuelle skoleparathedssamtaler.

I har altid mulighed for at bede om et møde efter behov.